....

تکانم نده

لبریزم از اشک ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
شهاب

"تکانم نده لبریزم از اشک" نوازشم نکن سرریزم از کینه پوکِ پوک از خود لا به لای آئینه تکــــرار هر بار از خویش و از خویشم آزاد بی بار از ریش و از تیشه م هر روز دیروز بی کس ترم امروز این شب دیشب یلدای غم هر شب هر یار هر بار پنهان ترین دیدار نالان گریان در سوگ من هرمان یک صبح بیدار دلتنگ من خانه همینطوری کلمات پشت سر هم اومد :)