نمیدونم آرزوهام هستن که دارن منو نابود می کنن یا این منم که دارم نابودشون می کنم فقط میدونم که خیلی غمگینم ...

 


/ 2 نظر / 21 بازدید
شهاب

فوق العاده زیبا بود. در این حس تنها نیستی... مدتها پیش چه بسیار طعن و لعن به دیگران گفتم... به قول معروف تف سر بالا بود.

محسن

دومینو من و آرزوهایم.... چه من به ارزو هایم چه ترزوهایم به من هرکدام خم شویم دیگری را از ایستادن باز میداریم...